Mae’r gweithdy yn cael ei gyflenwi/hwyluso i sicrhau bod pobl anabl yn cael darpariaeth o safon uchel, sydd wedi’i chynllunio’n briodol, a bod yr ystod o gyfleoedd sydd ar gael yn yr awdurdod lleol yn adlewyrchu anghenion y gymuned.

File Type: www
Categories: Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Author: Chwaraeon Anabledd Cymru