BIP Caerdydd a’r Fro oedd un o’r Byrddau Iechyd cyntaf yng Nghymru i weithredu’r safonau bwyta’n iach ar gyfer pob math o fwyd nad ydynt ar gyfer cleifion.  Mae’r Safonau’n mynnu bod o leiaf 75% o’r bwydydd a diodydd sydd ar gael yn iachach.

File Type: www
Categories: Gweithleoedd Iach
Author: BIP Caerdydd a’r Fro