Mae’r gweithdy yn archwilio sut gellir defnyddio’r gymuned chwaraeon fel offer ymgysylltu i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thensiwn cymunedol a chreu cymunedau cryfach.

File Type: www
Categories: Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Author: Gemau Stryd