Bydd pobl sy’n ymgymryd â chymhwyster mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon yn dysgu ac yn arddangos sgiliau bywyd pwysig, gan gynnwys cyfathrebu a threfniadaeth effeithiol wrth ddysgu i arwain gweithgareddau corfforol sylfaenol i blant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn mewn ysgolion ac yn y gymuned.

File Type: www
Categories: Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Author: Sports Leaders.org