Mae’r adnodd hwn yn ceisio cefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, cyrff cyhoeddus, sefydliadau traws sector ac unigolion i gymryd camau gweithredu sy’n mynd i’r afael â chyfleoedd iechyd a llesiant sy’n deillio o’r amgylchedd naturiol ac adeiledig ac sy’n gwella’r cyfleoedd hynny.

File Type: pdf
Categories: Amgylcheddau Iach
Author: Iechyd Cyhoeddus Cymru