SRCDC – Hyfforddiant arweinwyr teithiau cerdded

Rydym wedi defnyddio’r cyllid i hyfforddi 4 menyw o’r gymuned i ddod yn arweinwyr teithiau cerdded cymwysedig: 1 o’r gymuned Indiaidd, 1 o’r gymuned Bengali, 1 o’r gymuned Gymreig ac 1 person Indiaidd. Maent oll wedi cwblhau teithiau cerdded o hyd at 16 milltir dros 2 ddiwrnod ac maent wedi dysgu am gyfeiriadu, iechyd a diogelwch, gwirio cyfarpar, ymwybyddiaeth o’r awyr agored, y tywydd ac amseru.

Mae gan y pedair ohonynt y cyfarpar diogelu personol angenrheidiol i’w galluogi i ymgymryd â’r gweithgareddau hyn. Rydym hefyd wedi prynu mapiau, cwmpawdau a bagiau cefn.

Ar ôl i’r 4 arweinydd cerdded gymhwyso, y bwriad yw y byddant yn hwyluso taith gerdded wythnosol wedi’i threfnu’n benodol ar gyfer menywod Glan yr Afon, Grangetown a Threganna i gefnogi aelodau grŵp Darllen ac Ysgrifennu Believe/Credu a’r grwpiau Gwnïo a Llythrennedd Digidol i allu cael mynediad i’r awyr agored i wella eu llesiant corfforol ac emosiynol. Bydd hyn hefyd yn digwydd mewn partneriaeth â’r Tîm Iechyd a Maeth a’r gweithdai annog coginio, a fydd yn ailddechrau ym mis Mai yn y Warehouse, Machen Place, Glan yr Afon.

Y gobaith yw y bydd y cyfuniad o symud mwy a bwyta’n iach yn helpu’r gymuned leol i fod yn fwy ymwybodol o’r angen iddynt gymryd rheolaeth dros eu hiechyd ac yn eu grymuso i ddysgu eraill.