Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) wedi helpu i adfywio prosiect V21 Gardening @ Fairwater yng Nghaerdydd ers y pandemig

Wedi ei leoli yng nghanolfan gymunedol Sbectrwm Vision 21 (V21), Tyllgoed, cafodd y prosiect ei greu i roi cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu ganfod eu potensial trwy arddio.  

Mae’r cyllid wedi caniatáu cael aelodau newydd o staff a gofod mwy cynhwysol i fwy o bobl fwynhau cyfleoedd dysgu newydd. Mae’r atyniadau newydd a ychwanegwyd at yr ardd yn cynnwys llwyfan, polydwnnel, gardd natur a phwll, ac ardal eistedd mewn caffi

Dywedodd Rachael Walker, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu V21: “Dros y blynyddoedd, mae’r ardd wedi cael ei chynnal i safon, ond ar ôl y pandemig, fe wnaethom sylweddoli pwysigrwydd cael gofod cymunedol hygyrch ar gyfer y ganolfan.  

“Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am y cyllid a’r posibiliadau y mae wedi eu creu ar gyfer y prosiect. Mae wedi ein galluogi i ddod â’n syniadau’n fyw a mynd â’r ardd i gyfeiriad gwell.” 

Sefydlwyd V21 ym 1986 ac ers hynny mae wedi tyfu o un prosiect i dros 10. Wedi ei leoli yng Nghanolfan Sbectrwm C21, mae’r prosiect garddio’n cael ei redeg gan Vision 21 Cyfle Cymru

Mae hyfforddeion V21 yn helpu gyda thasgau fel cynnal a chadw gardd, tocio, torri gwair, dyfrhau, chwynnu, paratoi’r ddaear a gofalu am welyau uchel a llysiau, trwy’r prosiect. 

“Mae ein hyfforddeion V21 yn elwa ar y prosiect, nid yn unig mae’n rhoi ffordd o gadw’n heini a bod gyda natur, ond mae hefyd yn gyfle i’r hyfforddeion gymdeithasu gyda chyfoedion sydd ag anableddau dysgu ac ymwelwyr ehangach yng nghanolfan Sbectrwm,” ychwanegodd Rachael.  

Dywedodd Dan, Hyfforddai yn V21: “Ymunais â phrosiect Gardening @ Fairwater am fy mod yn mwynhau garddio; rwy’n garddio tipyn gartref ac yn hoffi bod yn yr awyr agored yn gwneud gwaith caled. Mae wedi rhoi hyder i mi wneud mwy dros fy hun, yn ogystal â’m galluogi i ddatblygu fy sgiliau gwaith tîm. Mae’n braf bod gofod wedi cael ei greu i bobl ymweld a chymdeithasu gyda’i gilydd.”

Dywedodd Beth Cartwright, Arweinydd Prosiect Garddio yn V21: “Rwyf wedi gweld bod darparu gofod gwell i’r hyfforddeion ei ddefnyddio yn rhoi teimlad o foddhad a chyflawniad ar ddiwedd y dydd. 

“Y strategaeth hirdymor ar gyfer y prosiect garddio yw galluogi mynediad cwbl agored i’r cyhoedd. Caiff hyn ei ymestyn i grwpiau ysgol a gwirfoddolwyr er budd eu llesiant.”

I ganfod mwy neu i gyfeirio rhywun yr ydych yn eu hadnabod i brosiect V21, cliciwch yma.