Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd yn ymuno â staff o leoliad y blynyddoedd cynnar ar gyfer sesiynau Chwarae i Ddysgu hwyliog

Mae tîm Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd (CHaSPS) wedi gweithio gyda Chwaraeon Caerdydd i ddarparu sesiynau hyfforddiant Chwarae i Ddysgu wyneb yn wyneb, am ddim gyda staff o leoliadau gwahanol y blynyddoedd cynnar.

Mae’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy (CHaSPS) yn gynllun achrediad cenedlaethol sy’n cydnabod lleoliadau cyn-ysgol fel cyfranwyr i iechyd a lles plant. Bydd lleoliadau sy’n croesawu CHaSPS yn cael eu hachredu a’u cydnabod am eu hymdrechion yn hybu iechyd corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol.

I gefnogi ac annog lleoliadau’r blynyddoedd cynnar, fel lleoliadau cyn-ysgol, i ymgorffori chwarae corfforol ac egnïol yn eu gweithgareddau dyddiol, trefnodd Anna Hurley, Emma Coleman a Karen Trigg o CHaSPS sesiynau hyfforddiant gweithgaredd corfforol am ddim ar gyfer lleoliadau’r blynyddoedd cynnar sydd yn gweithio ar, neu’n cael eu hailachredu ar gyfer, Cyfnod 1 y cynllun.

Mynychodd staff o naw lleoliad y blynyddoedd cynnar y sesiynau Chwarae i Ddysgu, gafodd eu harwain gan Dawn Mitchell Williams a Tom Clarke o Chwaraeon Caerdydd. Cynhaliwyd y sesiynau ym Mhrifysgol Met Caerdydd a chyflwynwyd staff lleoliadau i Chwarae i Ddysgu a syniadau ar gyfer gweithgaredd corfforol y gallent eu defnyddio gyda phlant yn eu lleoliadau.

Anogwyd staff hefyd i weithio mewn grwpiau bach i greu eu gweithgareddau corfforol eu hunain sy’n cysylltu â’r llyfrau Chwarae i Ddysgu a chafwyd trafodaethau am y ffordd y gallai staff ddefnyddio unrhyw lyfr gyda'r plant trwy ddysgu i adnabod iaith y gweithgaredd corfforol ac annog y plant i fod yn egnïol yn gorfforol a gwneud y symudiadau gwahanol sy’n cysylltu â’r straeon gwahanol.

Canfu tîm CHaSPS fod yr adborth yn eithriadol o gadarnhaol a chanfu arolwg dilynol ar ôl tri mis fod saith allan o’r naw lleoliad blynyddoedd cynnar a fynychodd yr hyfforddiant yn cynnal sesiynau Chwarae i Ddysgu gyda’u plant.

Pan ofynnwyd beth oedd y rhan fwyaf defnyddiol o’r hyfforddiant, dywedodd un lleoliad: “Dysgu sut gallwn ymgorffori gweithgaredd corfforol i’n trefn a’n cynllun dyddiol a dysgu gemau gwahanol a syml y gallwn eu defnyddio gyda’n plant.

“Fe wnes i fwynhau y cwrs yn fawr, roeddwn yn teimlo’n llawn egni ac yn hyderus yn cyflwyno gweithgareddau corfforol anhygoel i’r plant yn fy lleoliad, all fod mor fyr â 5 munud hyd at 15 munud.”

Dywedodd un arall: “Diolch yn fawr iawn, ni allaf gofio’r tro diwethaf y cefais gymaint o hwyl mewn cwrs hyfforddiant.”

Rhoddwyd pecyn Chwarae i Ddysgu i bob lleoliad a fynychodd i fynd yn ôl i’w lleoliad i’w ddefnyddio. Mae’r pecynnau hyn yn cynnwys y tri llyfr stori Chwarae i Ddysgu a’r cardiau gweithgaredd.

Cawsant hefyd fag adnoddau gweithgaredd corfforol oedd yn cynnwys pecyn o sgarffiau dawnsio, peli rhigol hawdd gafael yddynt a phecyn o farcwyr llawr rwber sydd i gyd yn adnoddau defnyddiol wrth wneud sesiwn Chwarae i Ddysgu yn eu lleoliadau.

Mae tîm CHaSPS bellach yn bwriadu trefnu mwy o sesiynau hyfforddiant Chwarae i Ddysgu.