Gall y ffordd yr ydym yn cynllunio ein hamgylcheddau gael effaith wirioneddol ar ein dewisiadau bwyd a gweithgaredd corfforol.  Mae gwella ansawdd yr amgylchedd trwy hyrwyddo gweithredol a galluogi mynediad haws at gerdded, beicio, cyfleoedd chwarae yn ogystal ag opsiynau bwyd a diod iachach, i gyd helpu i hybu pwysau iach.

Mae ein cynllun yn cynnwys:

  1. Bod polisi cynllunio yn sicrhau bod amgylcheddau iach ar gael ar ddatblygiadau mawr newydd
  2. Bod datblygiadau presennol ac yn y dyfodol yn dylunio mannau glas a gwyrdd hygyrch a mannau ffurfiol ar gyfer chwarae a hamdden yn yr awyr agored 
  3. Sicrhau bod dyluniad lleoliadau addysgol yn galluogi pobl i fod yn iach ac yn egnïol 
  4. Cyfyngu caniatâd ar gyfer siopau cludfwyd poeth
  5. Defnyddio gorchmynion rheoleiddio traffig i greu amgylcheddau cefnogol a diogel