EIN GWELEDIGAETH, GWEITHREDU

Drwy gydweithio, gall pawb ohonom wneud gwahaniaeth.

Ein gweledigaeth yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n iach.

Mae angen i bawb ohonom weithredu, fel unigolion ac yna fel sefydliadau’r sectorau preifat a chyhoeddus er mwyn cyflawni ein gweledigaeth. Mae angen hefyd i greu amgylcheddau bwyd a gweithgaredd corfforol iach a chynaliadwy, er mwyn ein hannog a’n galluogi ni i gyd i wneud dewisiadau iach.

Ein 10 Blaenoriaeth

Cliciwch ar yr afalau i ganfod mwy am ein meysydd blaenoriaeth

 Tudalen Lleoliadau addysgol
Tudalen Amgylcheddau Iach
Tudalen Teithio Llesol
Tudalen Gweithleoedd Iach
Tudalen Hysbysebu a Marchnata Iach
Tudalen Ardal ail-lenwi
Tudalen Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Tudalen Caffael Bwyd Iach a Chynaliadwy
Tudalen Cymunedau Iach
Tudalen Gwasanaethau Pwysau Iach