EIN GWELEDIGAETH, GWEITHREDU

Drwy gydweithio, gall pawb ohonom wneud gwahaniaeth.

Ein gweledigaeth yw y bydd pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn symud mwy ac yn bwyta’n iach.

Rydym am i bawb gymryd rhan ac addunedu i wneud rhywbeth yn wahanol. Mae angen i bawb ohonom weithredu, fel unigolion ac yna fel sefydliadau’r sectorau preifat a chyhoeddus er mwyn gwneud i hyn ddigwydd. Drwy gydweithio gall pawb ohonom wneud gwahaniaeth.​

Ein 10 Blaenoriaeth

Cliciwch ar yr afalau i weld beth allwch chi ei wneud i weithredu!

Rydym eisiau gwneud gweithgarwch corffol a bwyta’n iach yn ddewis hawdd. Mae gan ein Cynllun tair blynedd 10 maes ar gyfer gweithredu a fydd yn ein helpu i gyflawni hyn. Gallwch ddarllen y Cynllun yma.

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan fel unigolion, yn ein cymunedau, ac yn y mannau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt i helpu pobl i symud mwy a bwyta’n iach. Mae ein sefydliadau sector cyhoeddus a phartneriaid eisoes wedi addunedu i gydweithio er mwyn cyflawni ein Cynllun. Rydym eisiau i bawb fod yn rhan! Cliciwch ar yr afalau i weld beth allwch chi neu eich sefydliad ei wneud i ymuno â’r mudiad a gwneud gwahaniaeth.

Cofiwch ddychwelyd yn gyson i’r wefan – byddwn yn ychwanegu cynnwys wrth i ni roi sylw i bob maes blaenoriaeth yn ei dro. Rydym yn lansio dwy ganolbwyntio ar Deithio Iach, Gweithleoedd Iach a Chymunedau Iach ym misoedd Gorffennaf ac Awst a byddwn yn canolbwyntio ar bob un o’r meysydd blaenoriaeth eraill dros y misoedd nesaf.

 Tudalen Lleoliadau addysgol
Tudalen Amgylcheddau Iach
Tudalen Teithio Llesol
Tudalen Gweithleoedd Iach
Tudalen Hysbysebu a Marchnata Iach
Tudalen Ardal ail-lenwi
Tudalen Gweithlu a phoblogaeth wybodus
Tudalen Caffael Bwyd Iach a Chynaliadwy
Tudalen Cymunedau Iach
Tudalen Gwasanaethau Pwysau Iach
RHANNWCH EICH STORI