Ardal ail-lenwi

Pecyn Offer Hydradu yn y Gweithle

Mewn partneriaeth ag Ail-lenwi Cymru, mae BIP Caerdydd a’r Fro wedi creu pecyn offer i annog cyflogwyr i annog eu staff i yfed dŵr.

Pecyn Offer Hydradu yn y Gweithle2022-09-13T21:51:33+01:00

Diwrnod Ail- lenwi’r Byd

Cynhelir Diwrnod Ail-lenwi’r Byd ar 16 Mehefin i hyrwyddo hydradu a chynaliadwyedd ac atal llygredd plastig.  Mae’r dudalen gwe yn cynnwys mwy o wybodaeth ynghylch sut i gymryd rhan.

Diwrnod Ail- lenwi’r Byd2022-09-13T21:33:10+01:00

Cynllun Ail-lenwi yn Ysbyty Dewi Sant

Mae’r erthygl hon yn rhannu manteision gosod gorsaf ail-lenwi potel ddŵr, gydag enghraifft leol yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd.

Cynllun Ail-lenwi yn Ysbyty Dewi Sant2022-09-13T21:33:01+01:00

Gwefan ac Ap Ail- lenwi

Mae Ail-lenwi yn wefan lle gall busnesau sydd â thap sydd yn hygyrch i’r cyhoedd greu proffil am ddim.  Pan fydd gorsaf ail-lenwi poteli dŵr yn weithredol, bydd pobl sydd eisiau gwybod am gyfleusterau ail-lenwi poteli dŵr lleol yn gallu ei defnyddio trwy ddefnyddio’r ap Ail-lenwi, y gellir ei lawrlwytho a’i ddefnyddio am ddim.

Gwefan ac Ap Ail- lenwi2022-09-13T21:32:49+01:00

Title

Go to Top