I gael mynediad at y sesiwn Ymwybyddiaeth Budd-daliadau Bwyd, cofrestrwch yma

Edrychwch yn eich ffolder sbam/sothach am yr ebost ac os na fyddwch yn ei weld o fewn 10 munud, cysylltwch â movemoreeatwell@wales.nhs.uk

Yn dilyn adolygiad i ymgymeriad Talebau Cychwyn Iach yn lleol, roedd yn amlwg bod ymwybyddiaeth o’r cynllun yn isel ymysg teuluoedd cymwys a llawer o’r staff rheng flaen sy’n eu cynorthwyo.

Felly, sefydlwyd partneriaeth rhwng Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro, Gwasanaeth Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd a Thîm Deieteg BIP Caerdydd a’r Fro a Bwyd Caerdydd i godi ymwybyddiaeth o Gychwyn Iach a’r cynlluniau eraill sydd yn cynorthwyo teuluoedd ar incwm isel i gael mynediad at ddeiet iachach, fel Prydau Ysgol am Ddim a Bwyd a Hwyl.

Gallwch ganfod mwy yma

Datblygwyd pecyn ymwybyddiaeth i roi trosolwg i staff rheng flaen o’r cynlluniau bwyd amrywiol, pwy sydd yn gymwys a sut i gyfeirio teuluoedd.

Cyflwynwyd hyn i ddechrau fel gweithdy, ond i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae bellach ar gael fel pecyn rhyngweithiol ar-lein. Mae hyn wedi cael ei addasu hefyd i gynrychioli wybodaeth ar draws Cymru ar gyfer partneriaid mewn meysydd eraill sy’n dymuno cael mynediad at wybodaeth.

Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, rydym wedi ategu’r pecyn hwn gyda mwy o fanylion am rai o’r prosiectau bwyd lleol sydd yn cynorthwyo teuluoedd ar incwm isel. I ganfod mwy am y rhain, cliciwch ar ddolenni’r prosiect

Tremorfa Community Pantry
Splo Down Food Co Op
Llantwit Major Food Share Project
Llanrumney Hall Pantry
Jane Hutt MS at the Dusty Forge
Fareshare Cymru more than Food
The Dusty Forge Food Pantry
Splott Breakfast Club
Big Bocs Bwyd
Splott Breakfast Club
Splott Breakfast Club

Am fwy o wybodaeth am y gwaith Budd-daliadau Bwyd, cysylltwch â Helen.Griffith5@wales.nhs.uk

Mae mwy o wybodaeth am y Cyrsiau Maeth sydd ar gael yng Nghaerdydd a’r Fro ar gael yma
Cyrsiau – Sgiliau Maeth am Oes ®

Caiff y wybodaeth a ddarperir ei diweddaru yn unol â diweddariadau cenedlaethol a chaiff ei hadolygu trwy gydol y flwyddyn. Cafodd y diweddariad diweddaraf ei bostio ar [dyddiad] a’i ychwanegu at y safle.

Diolch i Dîm Darlunio Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am waith dylunio’r adnodd Budd-daliadau’n Ymwneud â Bwyd ac am ffilmio’r Prosiectau Bwyd.

Dolenni Defnyddiol


Dyma restr o adnoddau defnyddiol a dolenni sy’n gysylltiedig â’n gwaith.

Banc Bwyd Caerdydd

Banc Bwyd y Fro

BDA

Bwyd Caerdydd

Bwyd y Fro

Cadw Fi’n Iach

Change 4 Life

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Cychwyn Iach

Gweithredu Teuluol

Pantri Stryd Wyndham

Pantri Trowbridge

POB PLENTYN

Synnwyr Bwyd Cymru

the trussell trust

Too Good To Go

Your Local Pantry