yogi

Home|yogi

About yogi

This author has not yet filled in any details.
So far yogi has created 18 blog entries.

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown Yn draddodiadol, mae Calan Gaeaf yn amser o’r flwyddyn sydd yn gysylltiedig â losin, siocled a chreision – gyda phartïon plant a gweithgareddau losin neu lanast yn troi o amgylch danteithion melys. Fel rhan o Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HaSPSS) y Fro, ceisiodd Canolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown2021-12-08T14:56:14+00:00

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro

Cefnogi #SymudMwyBwyta’nDda ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae hydradu yn rhan bwysig o gadw’n iach, ac mae’n ffordd syml, rhad o gael egni trwy gydol y dydd ac o ganlyniad, nod cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda yw gwella mynediad at ddŵr yfed ffres i unigolion ar draws Caerdydd a’r Fro. Ar draws Bwrdd

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro2021-11-30T09:56:27+00:00

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant

Gwahodd pobl ifanc i gynllunio a dylunio amgylcheddau iach sy’n ystyriol o blant Mae’r amgylchedd o’n cwmpas yn cael dylanwad mawr ar y ffordd yr ydym yn ymateb i’n dewisiadau o ran bwyd a gweithgareddau a nod Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach yw gwella ansawdd yr amgylchedd trwy alluogi mynediad haws at gyfleoedd

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant2021-11-11T08:57:35+00:00

Gwyliwch y Bwlch

Ffurfio a chefnogi cymunedau trwy weithgaredd corfforol Mae buddion gweithgaredd corfforol i iechyd a llesiant wedi cael eu profi ac yn ystod y pandemig, dechreuodd mwy o unigolion ddeall yr effaith y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ei chael ar eu hiechyd meddwl. Mae Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda yn cynnwys partneriaid

Gwyliwch y Bwlch2021-10-27T10:38:04+01:00

Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Fwyd a Ffitrwydd

Canolbwyntio ar Fwyd a Ffitrwydd ar draws Bro Morgannwg Wrth i Gynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda barhau i ysbrydoli ac annog pobl ar draws Caerdydd a’r Fro i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw, mae un ysgol yn y Barri wedi cael ei gwobrwyo am ei hymdrechion calonogol yn hybu iechyd a

Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Fwyd a Ffitrwydd2021-10-27T10:39:15+01:00

Cogyddion Bach

Ysbrydoli Cogyddion Bach mewn Lleoliadau Cynradd a Chyn-ysgol Mae plant yn treulio llawer iawn o’u blynyddoedd cynnar mewn lleoliadau addysgol, sydd yn gyfle allweddol i helpu plant i ddatblygu arferion bwyd iach a bod yn fwy egnïol. Mae cynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda wedi cael ei ddatblygu, gan ganolbwyntio ar 10 maes blaenoriaeth,

Cogyddion Bach2021-10-05T09:07:31+01:00

Caerdydd yn Tyfu Gyda’i Gilydd

Mae cydweithredu yn allweddol i sicrhau bod symud mwy a bwyta’n dda yn ddewisiadau hawdd a hygyrch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae partneriaid cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda wedi bod yn cefnogi unigolion yng Nghaerdydd gyda mynediad at fwyd wrth wynebu pandemig COVID-19. I ddechrau, addasodd Dod â Phobl at ei Gilydd Trwy Fwyd,

Caerdydd yn Tyfu Gyda’i Gilydd2021-10-05T09:05:25+01:00

Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach

Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach Mae ein sefydliadau sector cyhoeddus ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod ynghyd heddiw ar gyfer lansiad rhithwir mudiad newydd sydd â’r nod o annog a chefnogi pobl i symud mwy a bwyta’n iach. Nod Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach 2020-23 yw

Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach2021-06-08T09:17:43+01:00