TÎM BYW’N IACH Y FRO

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION A CHYMUNEDAU LLEOL I SYMUD MWY

Gan arwain datblygiad cynllun Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol y Fro, mae Tîm Byw’n Iach y Fro yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i greu cyfleoedd chwarae, chwaraeon a gweithgaredd corfforol newydd a datblygu rhai sydd eisoes yn bodoli ar gyfer preswylwyr o bob oed. Mae’r tîm wedi ei strwythuro’n 3 maes: Chwaraeon/Gweithgaredd Corfforol, Chwarae a’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS).

Mae’r cynllun Tocyn Euraidd yn un fenter y mae Tîm Byw’n Iach y Fro wedi ei ddylunio i helpu pobl 60+ oed i ddod o hyd i weithgaredd y maent yn ei fwynhau. Gan weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, gall y tîm gefnogi preswylwyr sydd yn anweithgar ar hyn o bryd i ddechrau gweithgaredd newydd trwy gael mynediad at 8 sesiwn am ddim fel cyfle i ddatblygu arfer cadarnhaol o fod yn egnïol yn gorfforol.

MANYLION CYSWLLT