HAPI CYMRU, CYMDEITHAS TAI NEWYDD

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO CYMUNEDAU I SYMUD MWY A BWYTA’N IACH

Mae HAPI (Hapus, Awyddus, Ffyniannus a Chynhwysol) yn brosiect iechyd a llesiant a gyflwynir fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy. Crëwyd prosiect HAPI i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd a llesiant y cymunedau y mae Newydd yn eu gwasanaethu.

Nod HAPI yw gweithio gyda thenantiaid a phreswylwyr i wella eu llesiant cyffredinol trwy gyflwyno gweithgareddau am ddim trwy nifer o themâu yn cynnwys Bwyd a Maeth a Gweithgaredd Corfforol. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cydgoginio, Pilates, Ymarfer Corff i’r Teulu, Get Fit Cymru, Couch 2 5k a llawer mwy.

MANYLION CYSWLLT