BWYD Y FRO

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION, CYMUNEDAU LLEOL A BUSNESAU I FWYTA’N DDA

Mae Bwyd y Fro yn bartneriaeth o unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau ymroddedig sydd yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu system fwyd ffyniannus, iach a chynaliadwy yn y Fro.

Ein prif feysydd blaenoriaeth ar gyfer mudiad bwyd da ym Mro Morgannwg yw:

  1. Pryd da i bawb, bob dydd
  2. Busnesau bwyd lleol ffyniannus sydd yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi
  3. Meddwl yn fyd-eang, bwyta’n lleol

Mae’r gwerthoedd hyn wedi eu nodi yn siarter Bwyd y Fro sydd yn rhannu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer dyfodol bwyd yn y Fro.

Mae gan Bwyd y Fro Gynllun Gweithredu 2022/23 a luniwyd yn seiliedig ar syniadau a gyflwynwyd gan Rwydwaith Bwyd y Fro, sgyrsiau gyda dinasyddion angerddol ar draws y Fro a’r arbenigedd a ddarperir gan Grŵp Llywio Bwyd y Fro. Mae’r cynllun 12 mis wedi ei strwythuro o amgylch tri nod allweddol Siarter Bwyd y Fro.

MANYLION CYSWLLT