BWYD CAERDYDD

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION, CYMUNEDAU LLEOL A BUSNESAU I FWYTA’N DDA

Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a sefydliadau ar draws y ddinas. Mae’n gweithredu fel hyb ar gyfer cysylltu’r bobl a’r prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo bwyd iach, amgylcheddol gynaliadwy a moesegol ar draws y ddinas; mae’n gweithredu fel llais ar gyfer newid ehangach.

Cred Bwyd Caerdydd fod y bwyd yr ydym yn ei fwyta yn cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd, a’r amgylchedd hefyd. Mae bwyd da yn creu cymunedau cryf, iach, cydnerth.

Sefydlwyd Bwyd Caerdydd yn 2014 fel un o’r Mannau Bwyd Cynaliadwy cyntaf yn y DU. Dros y saith mlynedd diwethaf, mae wedi datblygu a thyfu’n sylweddol, gan gael effaith amlwg ar draws y ddinas. Yn 2021, cyflawnodd Caerdydd statws Mannau Bwyd Cynaliadwy Arian, a’r lle cyntaf yng Nghymru ac yn un o chwe lle yn unig yn y DU, i gael y wobr flaenllaw hon.

MANYLION CYSWLLT