AIL-LENWI CYMRU

SUT RYDYM YN CYNORTHWYO UNIGOLION, CYMUNEDAU LLEOL A BUSNESAU I SICRHAU EU BOD WEDI EU HYDRADU

Ein gweledigaeth yw byd lle gall pawb ddewis ailddefnyddio ble bynnag maent yn bwyta, yn yfed ac yn siopa.

O goffi wrth gymudo, i yfed dŵr wrth fynd, neu hyd yn oed siopa gyda llai o ddeunydd pacio, mae Ail-lenwi yn rhoi’r pŵer i leihau plastig ar flaenau eich bysedd.

Gall unrhyw un lawrlwytho’r ap Ail-lenwi am ddim er mwyn defnyddio rhwydwaith byd-eang o leoedd i leihau, ailddefnyddio ac ail-lenwi.  Gyda 300,000 o orsafoedd Ail-lenwi, yn cynnig ail-lenwadau ar gyfer dŵr, coffi, cynwysyddion bwyd a siopa di-blastig, 400,000 o lawrlwythiadau ap a 100 miliwn o ddarnau o blastig wedi eu hosgoi hyd yn hyn, rydym wedi profi bod gan Ail-lenwi’r pŵer i greu ton o newid ac atal llygredd plastig yn ei darddiad.

Ail-lenwi Cymru
Diolch i gyllid gan CGGC, bydd Ail-lenwi yn cynyddu argaeledd dŵr yfed o ansawdd uchel yn sylweddol ac yn helpu i atal llygredd plastig yn ei darddiad gyda’r Ap Ail-lenwi yn ardal Caerdydd a’r Fro.

I gefnogi gweithredu lleol, mae Ail-lenwi Cymru hefyd wedi ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddatblygu Pecyn Cymorth Hydradu. Nod y pecyn cymorth, a lansiwyd ar Ddiwrnod Ail-lenwi y Byd 2021, yw cynorthwyo cyflogwyr i hyrwyddo negeseuon hydradu a chynaliadwyedd syml i gyflogeion.

I gael mynediad at y Pecyn Cymorth Ail-lenwi, cliciwch yma.

CONTACT DETAILS