YNGLŶN Â SYMUD MWY, BWYTA’N IACH

Ysbrydoli unigolion a sefydliadau.

Lansiwyd Symud Mwy, Bwyta’n Iach ar 27 Gorffennaf 2020. Mae wedi dod â phartneriaethau ynghyd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, yn cynnwys y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Gyda’i gilydd, mae’r partneriaethau wedi addo cynorthwyo a galluogi’r rheiny sydd yn byw ac yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i symud mwy a bwyta’n iach trwy ddwyn ein Cynllun partneriaeth ymlaen.

Darperir cydlynu ar gyfer Symud Mwy, Bwyta’n Iach gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro