YNGLŶN Â SYMUD MWY, BWYTA’N IACH

Ysbrydoli unigolion a sefydliadau.

Lansiwyd mudiad Symud Mwy, Bwyta’n Iach ar 27 Gorffennaf 2020. Mae’n dwyn ynghyd bartneriaethau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, sy’n cynnwys y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Gyda’i gilydd addunedodd y partneriaethau i’n helpu i symud mwy a bwyta’n iach drwy’r Cynllun cysylltiedig.​

Mae digonedd o gynghorion da i’w cael ar y wefan hon, porwch ychydig i weld beth sy’n gweithio i chi!

Ein Harweinwyr

Huw Thomas
Huw ThomasArweinydd, Cyngor Caerdydd
Fiona Kinghorn
Fiona KinghornCyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Neil Moore
Neil MooreArweinydd, Cyngor Bro Morgannwg
Cynghorydd Susan Elsmore
Cynghorydd Susan ElsmoreCadeirydd, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
RHANNWCH EICH STORI