Gwella iechyd corfforol a meddyliol trwy ymarfer corff

Mae cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nIach yn ysgogi gweithredu er cynorthwyo a galluogi pawb sy’n byw ac yn gweithio ar draws Caerdydd a’r Fro i symud mwy a bwyta’n iach. Gan weithio gyda phartner, sef Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), cyflwynwyd Grant Symud Mwy, Bwyta’n Iach i gynorthwyo gweithgaredd cymunedol. Un o’r sefydliadau yng Nghaerdydd wnaeth