Yearly Archives: 2021

Home|2021

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown Yn draddodiadol, mae Calan Gaeaf yn amser o’r flwyddyn sydd yn gysylltiedig â losin, siocled a chreision – gyda phartïon plant a gweithgareddau losin neu lanast yn troi o amgylch danteithion melys. Fel rhan o Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HaSPSS) y Fro, ceisiodd Canolfan Blant Gibbonsdown

Calan Gaeaf Iach yng Nghanolfan Blant Gibbonsdown2021-12-08T14:56:14+00:00

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro

Cefnogi #SymudMwyBwyta’nDda ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae hydradu yn rhan bwysig o gadw’n iach, ac mae’n ffordd syml, rhad o gael egni trwy gydol y dydd ac o ganlyniad, nod cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda yw gwella mynediad at ddŵr yfed ffres i unigolion ar draws Caerdydd a’r Fro. Ar draws Bwrdd

Gorsafoedd Ail-lenwi Ar Draws BIP Caerdydd a’r Fro2021-11-30T09:56:27+00:00

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant

Gwahodd pobl ifanc i gynllunio a dylunio amgylcheddau iach sy’n ystyriol o blant Mae’r amgylchedd o’n cwmpas yn cael dylanwad mawr ar y ffordd yr ydym yn ymateb i’n dewisiadau o ran bwyd a gweithgareddau a nod Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Iach yw gwella ansawdd yr amgylchedd trwy alluogi mynediad haws at gyfleoedd

Cymuned sy’n Ystyriol o Blant2021-11-11T08:57:35+00:00

Gwyliwch y Bwlch

Ffurfio a chefnogi cymunedau trwy weithgaredd corfforol Mae buddion gweithgaredd corfforol i iechyd a llesiant wedi cael eu profi ac yn ystod y pandemig, dechreuodd mwy o unigolion ddeall yr effaith y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ei chael ar eu hiechyd meddwl. Mae Cynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda yn cynnwys partneriaid

Gwyliwch y Bwlch2021-10-27T10:38:04+01:00

Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Fwyd a Ffitrwydd

Canolbwyntio ar Fwyd a Ffitrwydd ar draws Bro Morgannwg Wrth i Gynllun Partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda barhau i ysbrydoli ac annog pobl ar draws Caerdydd a’r Fro i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw, mae un ysgol yn y Barri wedi cael ei gwobrwyo am ei hymdrechion calonogol yn hybu iechyd a

Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Fwyd a Ffitrwydd2021-10-27T10:39:15+01:00

Cogyddion Bach

Ysbrydoli Cogyddion Bach mewn Lleoliadau Cynradd a Chyn-ysgol Mae plant yn treulio llawer iawn o’u blynyddoedd cynnar mewn lleoliadau addysgol, sydd yn gyfle allweddol i helpu plant i ddatblygu arferion bwyd iach a bod yn fwy egnïol. Mae cynllun partneriaeth Symud Mwy Bwyta’n Dda wedi cael ei ddatblygu, gan ganolbwyntio ar 10 maes blaenoriaeth,

Cogyddion Bach2021-10-05T09:07:31+01:00

Caerdydd yn Tyfu Gyda’i Gilydd

Mae cydweithredu yn allweddol i sicrhau bod symud mwy a bwyta’n dda yn ddewisiadau hawdd a hygyrch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae partneriaid cynllun partneriaeth #SymudMwyBwyta’nDda wedi bod yn cefnogi unigolion yng Nghaerdydd gyda mynediad at fwyd wrth wynebu pandemig COVID-19. I ddechrau, addasodd Dod â Phobl at ei Gilydd Trwy Fwyd,

Caerdydd yn Tyfu Gyda’i Gilydd2021-10-05T09:05:25+01:00