Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach

Cefnogi cymunedau lleol i feithrin gwytnwch drwy symud mwy a bwyta’n iach Mae ein sefydliadau sector cyhoeddus ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod ynghyd heddiw ar gyfer lansiad rhithwir mudiad newydd sydd â’r nod o annog a chefnogi pobl i symud mwy a bwyta’n iach. Nod Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach 2020-23 yw